Matura 2021

Co przygotowała dla nas matura 2021?

Ciężka sytuacja na całym świecie, zdalne lekcje i brak odpowiednich wiadomości wymusiły zmiany w zakresie edukacji. Tegoroczny egzamin dojrzałości będzie różnił się od tych, przeprowadzanych w latach poprzednich. Już od wielu lat matura zastępuje egzaminy wstępne na studiach i w szkołach wyższych. Obecnie przeprowadzany jest konkurs świadectw, który pozwala na wyłonienie jednostek, spełniających wszystkie kryteria do rozpoczęcia nauki na renomowanych kierunkach. Matura 2021 – TaniaKsiazka przewiduje pewne ulgi, dzięki którym osoby podchodzące do egzaminu w maju będą mogły liczyć na uzyskanie lepszych wyników.

Zmiany w egzaminach ustnych i matematyce

Za zdaną maturę uważa się zdobycie przynajmniej 30 % wszystkich możliwych do zdobycia punktów. Taki wymóg dotyczy egzaminów zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Do tej pory uczniowie zobligowani byli do zdawania dwóch form egzaminu- pisemnego i ustnego. W tym roku, dzięki zmianom, odpowiedź ustna nie jest obowiązkowa. Na taki rodzaj sprawdzenia wiedzy mogą zapisać się jedynie osoby, które potrzebują dodatkowych punktów podczas rekrutacji na studia.

Ponadto w tym roku nie ma obowiązku zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym. Aby matura została uznana za ważną i zdaną wystarczy zdać egzamin dojrzałości z takich przedmiotów jak:

  • język polski;
  • matematyka;
  • dowolnie wybrany język obcy.

Mimo tej zmiany wiele osób podchodzących do matury decyduje się na dodatkowy przedmiot, który zapewni im pewne miejsce w wybranej wyższej placówce. Kolejną maturalną zmianą jest zmniejszenie zakresu materiału z matematyki. Uczniowie przystępujący w tym roku do egzaminu dojrzałości będą mieli do zdobycia aż o 5 punktów mniej, przy zachowaniu pełnego czasu. To zdecydowanie duża ulga dla wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące czerpali wiedzę jedynie ze zdalnego nauczania.

Jak podejść do matury?

Choć wydawać by się mogło, że tegoroczna matura będzie najłatwiejsza, to jednak nadal każdy z uczniów musi pozyskać i utrwalić odpowiedni zakres wiedzy. Pomoce naukowe, dostępne pod postacią repetytoriów są szczególnie pożądane przez osoby, pragnące osiągnąć jak najlepsze wyniki i świadomie wybrać przyszły kierunek studiów.

Odpowiednio przygotowane repetytorium powinno dostarczyć pełen zakres informacji, dostosować poziom do każdego ucznia i oferować zadania, pozwalające utrwalić wiedzę. “Matura 2021” to skuteczny sposób na zrozumienie każdego zagadnienia. Dzięki przejrzystym definicjom każda osoba jest w stanie zrozumieć nawet najbardziej zawiłe zagadnienia. Zdalna edukacja powinna być wspierana dodatkowymi programami, dzięki którym wiedza zostanie przyswojona na długi czas.