Matura 2021

Jak będzie wyglądać matura 2021?

Tegoroczna matura będzie się nieco różniła od tych, przeprowadzanych w poprzednich latach. Trudna sytuacja, panująca na całym świecie, wpłynęła i na tę dziedzinę. Według dostępnych informacji, tegoroczny egzamin dojrzałości ma należeć do jednego z najłatwiejszych. Ten czynnik wpłynął także na jego zainteresowanie. Obecnie na maturę 2021 liczba zapisanych osób jest stanowczo większa niż w latach poprzednich. Co ciekawego zostało przygotowane na tegoroczny egzamin dojrzałości i jak wyglądają wprowadzone zmiany?

Ulga dla humanistów

Pierwszą maturalną nowością jest modyfikacja egzaminu z matematyki. Test sprawdzający poziom wiedzy z tego przedmiotu nadal wymaga uzyskania 30 % wszystkich możliwych do zdobycia punktów, jednak zakres materiału został nieco okrojony. Obecnie osoby podchodzące do tego sprawdziany będą miały identyczną ilość czasu, co w latach poprzednich, jednak punktów do zdobycia będzie aż o 5 mniej. Taki system ma pomóc osobom, które przez zdalne nauczanie nie zdążyły zapoznać się w pełni z obowiązującą materią. 

Matura 2021 rezygnuje z egzaminu ustnego i rozszerzenia

Dotychczas odpowiedź ustna stanowiła nieodłączną część przeprowadzanego egzaminu. Obecnie ten wymóg został usunięty. Osoby chcące zdawać egzamin ustny mogą to zrobić jedynie poprzez wcześniejsze złożenie wniosku, jeżeli dodatkowe punkty są uwzględniane podczas rekrutacji do szkoły wyższej. Został także zniesiony obowiązek zdawania rozszerzonego przedmiotu. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że obecnie zdawanie egzaminu dojrzałości na poziome rozszerzonym także wymagało zdobycia 30 % punktów.

Jak przygotować się do tegorocznej matury?

Choć materiału ma być mniej to nauka jest niezwykle ważna. Przez zdalne nauczanie i braki wiedzy wszystkie osoby chcące uzyskać wysokie wyniki maturalne powinny jeszcze mocniej przywiązać wagę do samodzielnej pracy. Matura 2021 (https://www.taniaksiazka.pl/podreczniki-do-matury-c-313_11053.html) może być łatwa dla każdego ucznia, który zdecyduje się na skuteczną naukę z odpowiednio przygotowanym repetytorium. Współczesne pomoce naukowe umożliwiają pozyskanie wiedzy z takich przedmiotów jak:

  • język polski;
  • język angielski;
  • matematyka;
  • biologia;
  • chemia;
  • fizyka;
  • historia;
  • wiedza o społeczeństwie; 
  • geografia;
  • a także inne wybrane przedmioty.

Przejrzyste repetytorium, wyposażone w bogate i łatwe do przyswojenia definicje, a także zadania utrwalające zdobytą wiedzę to klucz do sukcesu. Repetytorium “Matura 2021” wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym, który z łatwością można dostosować do swoich umiejętności i poziomu wiedzy.